DEFINING EMBODIMENT

De term Embodiment is gebaseerd op wetenschappelijke inzichten binnen Embodied Cognition; een cognitief-psychologisch onderzoeksveld waarbinnen de afgelopen 15 jaar veel empirisch onderzoek is gedaan.

Hoogleraar Neurowetenschappen, neuroloog en auteur Antonio Damasio beargumenteert dat emotie en rede niet gescheiden zijn, maar aan elkaar gekoppeld en zelfs afhankelijk van elkaar zijn. De titel van zijn boek: 'Descartes’ Error, Emotion, Reason and the Human Brain' (1994) verwijst naar de rationalistisch filosoof René Descartes (1596 – 1650), die wereldberoemd werd met zijn uitspraak: 'Cogito ergo sum'  (Ik denk, dus ik ben).

Descartes geeft hiermee aan dat geest en lichaam gescheiden zijn. Deze stelling is een belangrijk uitgangspunt gaan vormen voor latere denkers in de wetenschapsfilosofie.  Damasio echter, stelt op grond van overtuigend empirisch onderzoek, dat onze rationele activiteiten gebaseerd zijn op onze emoties en dat onze emoties een lichamelijke status als basis hebben. Hij komt dan ook tot de conclusie dat Descartes’ stelling niet houdbaar is en komt zelf met het alternatief: 'Ik voel, dus ik ben'.

'Ik voel, dus ik ben'

Embodied Learning

Embodied Learning is een leermethode op het gebied van gedragsverandering welke gebaseerd is op Embodied Cognition. Ze gaat uit van de kracht van het samenspel tussen Hoofd, Hart en Lichaam en stelt dat menselijke leerprocessen versneld en verdiept worden worden door een alignment tussen denken, voelen en intuïtie.

‘Knowledge is only rumor until it lives in the muscles’ – Asaro stam, Papua Nieuw Guinea

Duurzame gedragsverandering komt uitsluitend tot stand wanneer er nieuwe verbindingen worden gemaakt tussen onze hersenen en onze spieren waardoor patronen in denken en doen geautomatiseerd worden. We spreken dan van een belichaamde gedragsverandering, oftewel een persoonlijke transformatie: je denkt, voelt, beweegt en handelt anders zonder dat je hier bewust over moet nadenken. Een bekend voorbeeld hiervan is auto rijden. Autorijles is intensief en ingewikkeld. Maar wanneer je als ervaren chauffeur op de automatische piloot van A naar B rijdt zul je vaak bij aankomst niet exact je handelingen of de route herinneren.

Embodied Change

Deze wetenschappelijke inzichten in embodiment vormen de basis voor 4 toepassingsgebieden die changemakers kunnen helpen bij het begeleiden van veranderingstrajecten in organisaties. Metaforisch aangeduid met:

  1. Het lichaam als thuishaven

De ontwikkeling van lichaamsbewustzijn en verbinding met je binnenwereld.

  1. Het lichaam als kompas

De kracht van het lichaam als diagnostisch instrument en bron van informatie.

  1. Het lichaam als verbinder

Ons hart is de vitale plek waar het denken plaats vindt en de verbinding ontstaat.

  1. Het lichaam als veranderingsplek

Persoonlijke transformatie vindt plaats langs de weg van het lichaam.

‘The mind is connected
to the body
and the body influences the
mind’

3.Infographics_Infinite heart_CORE self_3 700x