Story: leiden vanuit veerkracht

Een bedding van veiligheid, verbinding en veerkracht

In deze veranderende tijden ontgroeien organisaties de traditionele hiërarchie van bazen en werknemers. Er is nood aan vernieuwing in de bedrijfscultuur, waarbij horizontaal leiderschap en netwerken plots centraal staan. Die overgang vraagt echter tijd. Het vraagstuk waar deze klant mee kwam aankloppen is daar een mooi voorbeeld van.

Uitdaging

De klant, een non-profitorganisatie, gaf zijn middenmanagement meer verantwoordelijkheden bij het aansturen van diverse teams. Dit middenmanagement was daar nog niet voldoende in geschoold. Naast de gebruikelijke werkdruk werd er veel van hen verwacht in de transitie naar autonomer werken en integraal management.

Dit gaf een groot gevoel van onveiligheid, wat de interne dynamiek erg verstoorde. Bovendien kwam de moeizame relatie met het hogere management – een oud zeer – sterker dan ooit bovendrijven. De veerkracht was ver te zoeken in deze organisatie.

Wij werden in eerste instantie ingezet om de leiderschapskwaliteiten van het middenmanagement te versterken zodat zij op hun beurt hun eigen teams konden begeleiden naar meer zelfsturing. Hiernaast vroeg de klant ook om het hogere management bij te staan om een vlottere samenwerking te bewerkstelligen met het middenmanagement.

WAT WE HEBBEN GEDAAN

De veranderende verantwoordelijkheden en het ontbreken van een goede communicatie tussen het hogere en middenmanagement zorgden voor een algemene onderstroom van onveiligheid. De sfeer werd zwaar beladen met tal van emoties, en dit ging helaas ten koste van helder denkvermogen, verantwoordelijkheid en zakelijkheid.

In onze aanpak hebben wij gewerkt met de onontbeerlijke pilaren veiligheid, verbinding, veerkracht én engagement. Door een veilige leeromgeving te creëren, door individuele aandacht en door ruimte te geven aan onderdrukte emoties kon een steviger kader ontstaan om de uitdagingen aan te gaan.

‘Dorian hielp mij om weer in contact te komen met mijn (andere) échte ik - de avonturier en brandweerman - die om aandacht riep onder mijn lagen van sociaal-wenselijkheid. Inmiddels zijn deze twee delen meer één geheel, waarmee ik nu op werk en privé dezelfde persoon ben. Dat voelt goed’.

Robert Heuts, Projectleider strategie A73 tunneldossiers,
Communicatie & Strategie, RWS ZN

iMPACT

We hebben een uitvoerig en intensief traject van 1,5 jaar vormgegeven en begeleid. Het opbouwen van onderlinge psychologische veiligheid stond hier centraal. Er ging flink wat aandacht naar teamontwikkeling, visie ontwikkeling en de interne positionering tegenover het hogere management, maar evengoed lag de focus op persoonlijk leiderschap, zelfzorg en authentieke communicatie.

Zo voelden beide managementteams zich begrepen en gesterkt, waardoor ook het vertrouwen en de onderlinge verbinding groeiden.

Het lichaam bewees hier weer een mooie ingang te zijn om in verbinding te treden met de eigen kracht, in plaats van overspoeld te worden door angst, pijn en negatieve gedachtenpatronen. Ze bleven niet langer in de slachtofferrol hangen maar zijn gaan staan voor hun opgaven. Ze zijn nu een steviger middenkader dat ook een stem heeft bij het hogere management. De teamprestaties zijn verbeterd en de daadkracht is terug.